Мініатюра для Pdf

Інше 2 лип. 2022
 Мініатюра для Pdf

Доволі часто на порталах викладають список Pdf файлів, і по назві не дуже зрозуміло що в ньому знаходиться.
Є різні варіанти зображення інформації, але графічний найбільш ефективний. Він дає змогу відразу зрозуміти про що йде мова.

Порівняймо декілька варіантів 
1. Без мініатюр, просто назви
Screenshot_1  

2. Назви з Мініатюрами
Screenshot_2 

Як бачимо, з графікою все зрозуміло навіть не відкриваючи сам файл.

Реалізація:

Для початку потрібно перевірити чи увімкнено доповнення php imagick;

Далі для генерації мініатюри використаємо код нижче 

$img_url = getThumbnailPdf('file.pdf');
if($img_url){
 echo sprintf('<img src="%s" />',$img_url);
}

Не забуваємо про саму функцію. Можливо задати висоту і ширину картинки , по замовчуванню 300 на 300. 
path_base - вказуємо кореневий шлях

  /**
   * Thumbnail PDF
   * @param $pdf_file
   * @return string
   * @throws ImagickException
   */
  function getThumbnailPdf($pdf_file)
  {
    $thumb_w = 300; // ширина мініатюри
    $thumb_h = 300; // висота мініатюри
    $thumb_format = 'jpg';

    $path_base = '/';

    $file_image = sprintf('%stmpPdfthumbs/%s.%s', $path_base, $pdf_file, $thumb_format);
    $file_Url = sprintf('/tmpPdfthumbs/%s.%s', $pdf_file, $thumb_format);

    if (file_exists($file_image)) {
      return $file_Url;
    } else {
      $path = explode('/', $file_image);
      array_pop($path);
      $newPath = implode('/', $path);
      if (!is_dir($newPath)) {
        mkdir($newPath, 0755, true);
      }
    }
    
    try {
      $im = new imagick($path_base . $pdf_file . '[0]');
      $im->setImageBackgroundColor('#ffffff');
      $im->setImageAlphaChannel(11);
      $im->mergeImageLayers(Imagick::LAYERMETHOD_FLATTEN);
      $im->setCompression(Imagick::COMPRESSION_JPEG);
      $im->setCompressionQuality(80);
      $im->setImageFormat($thumb_format);
      $im->resizeImage($thumb_w, $thumb_h, Imagick::FILTER_LANCZOS, 0.9, TRUE);
      $im->writeImage($file_image);
      $im->clear();
      $im->destroy(); 

     return $file_Url;
    } catch (Exception $e) {
       return false;
    } 
  }