Генерація базового коду Wordress plugin

інструмент створює базову файлову структуру плагіну.

Базову файловп структуру плагіну wordpress

init.php - це головний файл в якому ініціалізються налаштування та сам плагін, наслідує класс Сore

admin/settings.php - шаблон сторінки налаштувань, уже має в собі 2 поля name та text

src/Сore.php - клас з готовими методами post,server,session та магічними методами __get __set (які повертають значення налаштувань плагіну). Метод loadSettings встановлює значення полів по замовчуванню

autoload.php - Автозавантаження класів, генерується на основі автора та назви плагіну в CamelCase стилі