google spreadsheets - Редактор скриптів, трюк з датою

apps script 34 секунд 6 лист. 2019
 google spreadsheets - Редактор скриптів, трюк з датою

Іноді для заповнення таблиці потрібно проставити дату коли був заповнений рядок. Якщо ви робите це періодично і часто не бажаєте заповнювати колонку вручну.

Для того, щоб відстежувати стан документа та проставляти дату в колонку  будемо використовувати Редактор скриптів.

Далі пишемо функцію. Вона буде додавати в першу колонку дату і час, коли редагувався рядок 

function myFunction(e) {
  
  if(!e)
  return;
  var sheet = e.source.getActiveSheet();
  
  var idCol = e.range.getColumn();
  var idRow = e.range.getRow();   

  var Value = e.range.getValues();


 var vartoday = getDate();
 sheet.getRange(idRow, 1).setValue( vartoday ); 1- номер стовпця
 
}  


function getDate() {
var today = New Date();
today.setDate(today.getDate());
return Utilities.formatDate(today, 'GMT+03:00', 'yyyy.MM.dd-HH:mm');
}

Але це ще не все. Тепер потрібно створити тригер, коли потрібно запустити функцію.

Натискаємо зберегти і радіємо.