Перетворення посилань у тексті на теги html

Якщо потрібно знайти в тексті посилання і  обрамити їх у посилання тегами html

Назву беремо з назви файлу на посилання 

$text = 'Адреса: вул. Маршала Бажанова, 9
Фото & Відео: https://orangepromo.com.ua/wp-content/uploads/wpforms/13914-ff76a69facb90dfadbf7aa60711921aa/1-2aef329eed280b1a4e974952b9223df1.png

https://orangepromo.com.ua/wp-content/uploads/wpforms/13914-ff76a69facb90dfadbf7aa60711921aa/81949408_105865100947697_85128338492442244244224
';

$text = preg_replace('((http|https|ftp|ftps)://[^\s]+(\/.*.))', "<a href='$0' target='_blank'&gt ;$2</a>", $text);
print_r($text);

/*
отримаємо
*
Коментар: щоб стати кращим

Фото & Видео: <a href='https://orangepromo.com.ua/wp-content/uploads/wpforms/13914-ff76a69facb90dfadbf7aa60711921aa/1-2aef329eed280b1a4e974952b9223df1.png' target='_blank'>/1-2aef329eed280b1a4e974952b9223df1.png< /a>
<a href='https://orangepromo.com.ua/wp-content/uploads/wpforms/13914-ff76a69facb90dfadbf7aa60711921aa/81949408_105865100947697_8512833864542978048_n-2aef329eed280b1a4e974952b9223df1.jpg' target='_blank'>/81949408_105865100947697_8512833864542978048_n-2aef329eed280b1a4e974952b9223df1.jpg</a&gt ;
*/