Набір регулярок для пошуку та валідації

Регулярні вирази можуть бути використані будь-де і як завгодно. Перевірити можна у різний спосіб. Тут представлені лише звичайні «часто застосовувані»  Регулярні вирази. І вирішити одне завдання можна багатьма способами.

Для використання є багато функцій для PHP

preg_replace('#регурярка#','на що замінити','рядок')- знайти та замінити
preg_grep()
preg_replace_callback()
preg_match_all()-// відібрати

Більш інформації щодо функцій 

1.Валідація ip адреси.

 Приклад
192.168.10.5 - пройде.
192.166.2.1154 - вже не пройде.

(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}
//більш важкий
/\b(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]? [0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[ ;0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\ b/

 2. Валідація Email.

[a-z1-9]\w*@\w+\.[a-z.]*

3.Знаходимо слова, які повторюються.

\b(\w+)\b \b\1\b

4.Валідація дати з роздільником «-» 

Приклад 1-01-2013

\d{1,2}[-\/]\d{1,2}[-\/]\d&# 123;2,4}

5.Валідація Номери банківської картки (16 цифр). При цьому цифри можуть йти разом:

^\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4}$ 

6. Відбираємо лише заголовки h1-h6

<h([1-6]).*>.*<\/h\1>

7. Знаходимо всі зображення у контенті 

'/<img[^>]+>/i

//Щоб розібрати їх за alt, title, src

/(alt|title|src)=("[^"]*")/i

8.Перевірка доменного імені

/^(http|https|ftp)://([A-Z0-9][A-Z0-9_-]*(?:.[ ;A-Z0-9][A-Z0-9_-]*)+):?(d+)?/?/i