Кастомний шорткод woocommerce

 Woocommerce — відмінний плагін для інтернет-магазину. Але й у ньому є дрібні недоліки. Але вони легко усуваються руками)

Зробимо свій шорткод для відбору товарів за кастомними полями Advanced Custom Fields.

Наприклад, зробимо поле «що товар»  особливий.

 

Приклад шорткоду 

[hit_category_product per_page="4" columns="4" orderby="date" order="desc"]

Функцію додати до functions.php

add_shortcode( 'hit_category_product', 'featured_category_product_function' );
function featured_category_product_function( $atts ) {

  global $woocommerce_loop;

  extract(shortcode_atts(array(
    'category' => '',
    'per_page' => '4',
    'columns' => '4',
    'orderby' => 'date',
    'order' => 'desc'
  ), $ Atts));

   $ args = array (
    'post_type' => 'product',
    'post_status' => 'publish',
    'ignore_sticky_posts' => 1,
    'posts_per_page' => $per_page,
    'orderby' => 'meta_value_num',
    'order' => $order,
    'meta_query' => array(
      array(
        'key' => 'hit_product', // hit_product – ім'я кастомного поля
        'value' => true,
        'compare' => 'IN'
      )
    )
  );

  ob_start();

  $products = new WP_Query( $args );

  $woocommerce_loop['columns'] = $columns;

  if ( $products->have_posts() ) : ?>

    

      have_posts() ) : $products->the_post(); ?>

        

      

    

  ' . ob_get_clean(). '
'; }

Якщо потрібно відбирати два поля 

$args = array(
    'post_type' => 'product',
    'post_status' => 'publish',
    'ignore_sticky_posts' => 1,
    'posts_per_page' => $per_page,
    'orderby' => 'meta_value_num',
    'order' => $order,
    'meta_query' => array(
      'relation' => 'OR', // вказуємо що потрібно шукати або перше чи інше
      array(
        'key' => 'hit_product', // перше кастомне поле
        'value' => true,
        'compare' => 'IN'
      ),array(
        'key' => 'Selling',// друге кастомне поле
        'value' => true,
        'compare' => 'IN'
      )
    )
  );