Як спарсити погоду з sinoptik та відправити через бота телеграм

Блог Фрилансера 5 хвилин 6 секунд 15 бер. 2018
 Як спарсити погоду з sinoptik та відправити через бота телеграм

 


І так будемо використовувати DomCrawler та Curl для парсера з siniptik.ua.

Готовий клас для роботи

<?php

namespace \sinoptik;

use Symfony\Component\DomCrawler\Crawler;

class Sinoptik{

  public $city;
  public $tenDays = false;


  const BaseURL = 'https://ua.sinoptik.ua';

  public function __construct($city)
  {
    $this->city = $city;
  }


  public function getData(){
    $page = new Crawler($this->getPageCity());

    return $page->filter('#blockDays .main')->each(function (Crawler $node, $i) use ($page){

      $id = $node->attr('id');
      $day = $node->filter('.day-link')->text();
      $date = $node->filter('.date')->text();
      $weatherIco = $node->filter('.weatherIco')->attr('title');
      $weatherIcoImg = $node->filter('.weatherIco .weatherImg')->attr('src');
      $temp_min = $node->filter('.temperature .min span')->text();
      $temp_max = $node->filter('.temperature .max span')->text();

      $weatherDetails = false;
      $idTab = sprintf('#%sc',$id);
      if ($i == 0):

        $tabNode = $page->filter($idTab);
        if ($tabNode){
          $weatherDetails = $this->weatherDetails($tabNode);
        }

      endif;


      return [
        'id' => $id,
        'day'=> $day,
        'date'=> $date,
        'weatherIco'=> $weatherIco,
        'weatherIcoImg'=> $weatherIcoImg,
        'tMin'=>$temp_min,
        'tMax'=>$temp_max,
        'details' => $weatherDetails
      ];
    });
  }


  /**
   * @param Crawler $node
   * @return void
   */
  private function weatherDetails(Crawler $node){

    $weatherDetails = $node->filter('.weatherDetails');

    $Th = $node->filter('thead td')->each(function (Crawler $node, $i) {
      return $node->text();
    });

    $Titles = $node->filter('.titles p')->each(function (Crawler $node, $i) {
      return $node->text();
    });

    $Body = $node->filter('tbody tr')->each(function (Crawler $tr, $i) {
      return $tr->filter('td')->each(function (Crawler $td, $i) use ($tr){
        if ($tr->matches('.weatherIcoS')){
          return $td->filter('div')->attr('title');
        }
        return $td->text();

      });
    });


    array_unshift($Titles,'Години','Погода');

    $Body = array_map(function ($s){
      return array_chunk($s,2);
    },$Body);

    $modifiArray = [];
    foreach ( $Body as $key=>$items){
      foreach ($items as $itemKey=>$item){
        $modifiArray[$Titles[$key]][$Th[$itemKey]] = $item;
      }
    }

    return [
     'details' => $modifiArray
    ];
  }

  /**
   * @param bool $TenDays
   * @return bool|string
   */
  public function getPageCity(){
    $url = sprintf('%s/погода-%s',self::BaseURL,$this->city);
    if ($this->tenDays){
      $url = sprintf('%s/погода-%s/10-днів',self::BaseURL,$this->city);
    }
    return $this->getPage($url);

  }

  /**
   *
   */
  private function getPage($url)
  {
    $ch = curl_init($url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, __DIR__ . '/cookie.txt');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, __DIR__ . '/cookie.txt');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
    $html = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    return $html;
  }

}

Приклад використавння. 

 $sinoptik = new Sinoptik('умань');
//$sinoptik->tenDays = true; // Якщо хочемо прогноз на 10 днів
$data = $sinoptik->getData() //- поверне дані Приклад для генерації тексту в телеграм

$sinoptik = new Sinoptik('київ');
    //$sinoptik->tenDays = true;

    $text = '';  
    $i = 0;
    foreach ($sinoptik->getData() as $day) {
      $text .= sprintf('🗓 %s <i>%s</i>',$day['day'],$day['date']).PHP_EOL;   
      $text .= sprintf('%s</i>',$day['weatherIco']).PHP_EOL;
      $text .= sprintf('🌡 Від <i>%s</i> до <i>%s</i>',$day['tMin'],$day['tMax']).PHP_EOL;     
      $text .= '________________'.PHP_EOL.PHP_EOL;
      if ($i == 2) break;
      $i++;
    }
   // $text - містить текст повідомлення